• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Luzowanie obostrzeń a zagrożenie mikrobiologiczne

2021.05.28

„Luzowanie” obostrzeń, wprowadzonych do walki z pandemią SARS-Cov-2, niesie ze sobą realne zagrożenie mikrobiologiczne wynikające z wielomiesięcznego wyłączenia z eksploatacji obiektów takich jak hotele, baseny, siłownie. Długotrwały przestój wiąże się bowiem z ryzykiem pojawienia się w sieci ciepłej wody groźnej dla zdrowia Legionelli.

Niezbędna jest zatem kontrola stanu czystości mikrobiologicznej instalacji i podjęcie odpowiednich działań mających na celu wyeliminowanie występowania bakterii zgodnie z „Zaleceniami dotyczącymi ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella” opracowanymi przez zespół ekspertów Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, oferując jednocześnie pomoc w realizacji wytycznych w nich zawartych.

Od kilkudziesięciu lat wykonujemy badania wody w kierunku Legionella. Pobieramy próbki i służymy doradztwem w zakresie wytypowania reprezentatywnych punktów, w których te próbki należy pobierać.

Zachęcamy również do sprawdzenia czystości mikrobiologicznej powietrza. Dzięki temu, będziecie Państwo spokojni, że Wasi klienci są bezpieczni, a warunki panujące w zarządzanych przez Państwa obiektach nie wpłyną negatywnie na ich zdrowie.

Prosimy o kontakt na adres zapytaniaofertowe(at)cbidgp.pl lub telefonicznie: 32-32 42 271

 

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459