• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Bezpieczeństwo techniki

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego jako jednostka specjalistyczna prowadzi stałe, cykliczne i doraźne badania maszyn i urządzeń technicznych i elektrycznych, w tym badania rzeczoznawcze w zakładach przemysłu wydobywczego.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • badania nieniszczące i niszczące maszyn i urządzeń technicznych
  • badania urządzeń elektrycznych i energomechanicznych
  • badania rzeczoznawcze urządzeń górniczych
  • badania materiałów eksploatacyjnych i paliw

Zapobieganie niebezpiecznym i niepożądanym incydentom poprzez cyklicznie prowadzone oceny i kontrole stanu technicznego urządzeń oraz ich przydatności do eksploatacji przyczynia się do ograniczania awaryjności, wypadkowości i wydłużenia czasu użytkowania, a także  poprawy warunków pracy i jakości ich użytkowania. Ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia jest to zatem najbardziej korzystny sposób zarządzania przedsiębiorstwem.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459