• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Bezpieczeństwo pracy

Badania, pomiary i ekspertyzy wykonywane przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego mają na celu zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy we wszystkich sektorach gospodarczych.  Mają one istotne znaczenie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Eliminacja zagrożeń występujących w środowisku pracy jest działaniem rozpatrywanym przez pryzmat korzyści o charakterze społecznym i ekonomicznym. Bezpieczeństwo w miejscu pracy oznacza lepsze relacje z pracownikami, większą wydajność, mniejsze koszty związane z wydatkami socjalnymi i operacyjnymi.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • badania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
  • badania czynników uciążliwych w środowisku pracy
  • badania stanu technicznego maszyn i urządzeń

Kontrolując i monitorując zagrożenia występujące  w środowisku pracy i na stanowiskach pracy oraz stan techniczny maszyn i urządzeń eksploatowanych w toku wykonywanych przez pracowników czynności, dostarczamy pracodawcom informacji umożliwiających ograniczenie ryzyka związanego z przebywaniem w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459