• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Kompetencje

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. realizuje usługi badawcze, pomiarowe, ekspertyzowe, analityczne, doradcze i szkoleniowe zmierzające do zagwarantowania bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa techniki i bezpieczeństwa środowiska, nie tylko w górnictwie, ale niemal we wszystkich sektorach gospodarczych.
Wysoka jakość, wiarygodność i uznanie dla wykonywanych przez ekspertów CBiDGP prac są efektem ponad półwiecznego doświadczenia i obecności na rynku usług badawczych, które potwierdzają specjalistyczne uprawnienia i certyfikaty wydawane przez właściwe dla obszarów działalności firmy instytucje.

W ramach systemu bezpieczeństwa w górnictwie CBiDGP prowadzi badania, pomiary, oceny i ekspertyzy w oparciu o uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu G

Badania maszyn i urządzeń górniczych oraz ich elementów - Decyzja WUG
- maszyny wyciągowe – badania mechaniczne i elektryczne
- naczynia wyciągowe
- zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych
- liny wyciągowe
- wieże szybowe
- koła linowe
- zbrojenie szybowe
- urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
- urządzenia ciśnieniowe, urządzenia dźwignicowe, urządzenia transportowe specjalne

Badania obudowy szybów - Decyzja WUG
- opinie na temat doboru obudowy szybów i wlotów do szybów
- w kopalniach węgla kamiennego opinie na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym przekraczającym 30m2

Badania zagrożeń naturalnych - Decyzja WUG
- zagrożenia metanowe i pyłowe
- zagrożenia wyrzutami gazów i skał

Decyzją NR TDN-N-54/03 Transportowego Dozoru Technicznego CBiDGP zostało uprawnione do naprawy układów hamulcowych, wykonywania zaplotów i końcówek lin kolei linowych i wyciągów narciarskich.

Certyfikatem Uznania Nr 4 025 2011 L Transportowy Dozór Techniczny potwierdził spełnienie przez CBiDGP/ORiDUG kryteriów normy PN-EN ISO/IEC 17025 uprawniające do wykonywania badań dla jednostki certyfikacyjnej TDT-CERT.

Certyfikatem Uznania Laboratorium Nr TDT-UL -1/20 Transportowy Dozór Techniczny poświadczył, że Laboratorium Ośrodka Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych posiada uznanie do wykonywania badań laboratoryjnych w obszarze działania jednostki inspekcyjnej Transportowego Dozoru Technicznego

Ocena zdolności Zakładu Remontowego wydana przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o. o. potwierdza zdolności CBiDGP do wykonywania remontów urządzeń budowy zwykłej i urządzeń budowy przeciwwybuchowej


CBiDGP posiada również:

Świadectwa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych:
Świadectwo uznania laboratorium NR LBU-049/09-20
Świadectwo uznania kompetencji w zakresie działalności spawalniczej wydane przez Instytut Spawalnictwa-Polska.

Laboratorium badawcze uzyskało Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach dotyczące systemu jakości w obszarze wykonywanych badań wody przeznaczonej do spożycia

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459