• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Dyrekcja

OŚRODEK BADAŃ ŚRODOWISKA - Lędziny

Zbigniew Zabawa
Dyrektor ośrodka Badań Środowiska
z.zabawa(at)cbidgp.pl
tel. 32-32 42 203

Natalia Urbańczyk
Zastępca Dyrektora Ośrodka
ds. Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych              
n.urbanczyk(at)cbidgp.pl
tel. 32-32 42 240
Krzysztof Kisiołek   
Zastępca Dyrektora Ośrodka
ds. Marketingu i Sprzedaży
k.kisiolek(at)cbidgp.pl
tel. 32-32 42 279

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I POMIARÓW - Mysłowice-Brzezinka

Aleksander Ucka
Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa i Pomiarów
a.ucka(at)cbidgp.pl
tel. 32-32 42 230

Czesław Kołodziej
Zastępca Dyrektora Ośrodka
ds. Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych          
c.kolodziej(at)cbidgp.pl
tel. 32-31 74 600
Krzysztof Hiacent
Zastępca Dyrektora Ośrodka
ds. Pomiarów i Automatyki
k.hiacent(at)cbidgp.pl
tel. 32-31 74 645 

 

Halina Trzcińska
Dyrektor Ekonomiczny-Główna Księgowa       
h.trzcinska(at)cbidgp.pl
tel. 32 32 42 224
Łukasz Białowąs
Dyrektor Administracyjny
l.bialowas(at)cbidgp.pl
tel. 32-32 42 217

 

 

 

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459