• oridug2
  • oridug_slajder5

Badania nieniszczące

Dział Badań Nieniszczących

  •     badania diagnostyczno – ekspertyzowe z użyciem metod nieniszczących urządzeń górniczych, ich elementów i innych urządzeń,
  •     badania i pomiary charakterystycznych parametrów maszyn i urządzeń, a w szczególności:

                  - specjalistyczne badania weryfikujące założenia projektowe prototypowych rozwiązań elementów maszyn i urządzeń
                  - specjalistyczne badania ekspertyzowe urządzeń i ich elementów konstrukcyjnych
                  - badania diagnostyczno – ekspertyzowe maszyn i urządzeń w celu określenia możliwości poprawy stanu istniejącego

  •     sprawdzanie kwalifikacji spawaczy i nadawanie im uprawnień ponadpodstawowych do wykonywania połączeń spawanych urządzeń górniczych
  •     wydawanie wytwórcom uprawnień na wykonanie prac spawalniczych przy wytwarzaniu, montażu, modernizacji, przebudowie i naprawie urządzeń górniczych
  •     przeprowadzanie u wytwórców urządzeń górniczych okresowych kontroli przestrzegania warunków i uprawnień do wykonywania prac spawalniczych
  •     udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych
  •     opiniowanie norm związanych merytorycznie z działalnością działu
  •     wykonywanie serwisu i napraw aparatury pomiarowej i badawczej w zakresie mechanicznym

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459