• oridug2
  • oridug_slajder5

Opis działalności

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych jest specjalistyczną jednostką badawczą wykonującą oceny, pomiary, ekspertyzy maszyn i urządzeń technicznych eksploatowanych w przemyśle. Od początku istnienia działa równolegle w obszarze górnictwa i innych sektorów gospodarczych.

W przemyśle wydobywczym działalność ORiDUG koncentruje się na prowadzeniu badań rzeczoznawczych – kontrolnych i inspekcyjnych – w zakresie oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych oraz ich elementów. W oparciu o wyniki tych badań do ruchu dopuszczane są urządzenia techniczne eksploatowane we wszystkich polskich kopalniach węgla, soli, miedzi, cynku i ołowiu. W oparciu o uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, cyklicznym kontrolom i inspekcjom rzeczoznawców Ośrodka podlegają:

  • maszyny wyciągowe
  • naczynia wyciągowe
  • zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych
  • liny wyciągowe
  • wieże szybowe
  • koła linowe
  • zbrojenia szybowe
  • urządzenia ciśnieniowe, dźwignicowe i transportowe specjalne.

Wypracowane przez specjalistów ORiDUG metody i techniki pomiarowo-badawcze maszyn i urządzeń są nie tylko przydatne, ale i niezbędne także w pozagórniczych sektorach produkcyjnych i usługowych. Wśród branż zainteresowanych ofertą jednostki są między innymi: energetyka, w tym elektrownie wiatrowe, budownictwo, hutnictwo, sport i turystyka, w tym koleje linowe i wyciągi narciarskie.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459